E-Shop

OUSŘ - Stavební úřad

Ostatní žádosti

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Žádost o přidělení čísla popisného, evidenčního.pdf 187.23 kB Jana Vrzáčková
Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf 84.13 kB Jana Vrzáčková

Stavební řízení

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Ohlášení odstranění stavby.pdf 73.43 kB Jana Vrzáčková
Ohlášení stavby.pdf 74.86 kB Jana Vrzáčková
Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI.pdf 105.57 kB Jana Vrzáčková
Oznámení změny v užívání stavby.pdf 68.79 kB Jana Vrzáčková
Žádost o stavební povolení.pdf 73.3 kB Jana Vrzáčková

Užívání staveb

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 2.pdf 197.81 kB Jana Vrzáčková
Oznámení o užívání stavby.pdf 106.58 kB Jana Vrzáčková
Žádost o povolení předčasného užívání stavby .pdf 108.34 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf 107.51 kB Jana Vrzáčková

Územní rozhodování

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf 71.82 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf 69.78 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf 76.58 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území.pdf 106.62 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.pdf 77.86 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území.pdf 81.12 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání územního souhlasu.pdf 70.32 kB Jana Vrzáčková