E-Shop

OUSŘ - Stavební úřad

Ostatní žádosti

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Žádost o potvrzení existence stavby.pdf 283.55 kB Jana Vrzáčková
Žádost o změnu stavby před dokončením.pdf 84.13 kB Jana Vrzáčková

Stavební řízení

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Ohlášení odstranění stavby.pdf 73.43 kB Jana Vrzáčková
Ohlášení stavby.pdf 74.86 kB Jana Vrzáčková
Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI.pdf 105.57 kB Jana Vrzáčková
Oznámení změny v užívání stavby.pdf 68.79 kB Jana Vrzáčková
Žádost o stavební povolení.pdf 73.3 kB Jana Vrzáčková

Užívání staveb

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Čestné prohlášení - příloha k ohlášení dokončení stavby.pdf 307.09 kB Jana Vrzáčková
Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí 2.pdf 197.81 kB Jana Vrzáčková
Ohlášení dokončení stavby.pdf 606.66 kB Jana Vrzáčková
Žádost o povolení předčasného užívání stavby .pdf 108.34 kB Jana Vrzáčková
Žádost o přidělení č.p.,č. ev..pdf 607.74 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu.pdf 107.51 kB Jana Vrzáčková

Územní rozhodování

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Oznámení záměru.pdf 283.11 kB Jana Vrzáčková
Společné oznámení záměru.pdf 297.92 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků.pdf 71.82 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu.pdf 69.78 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.pdf 295.57 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území.pdf 292.7 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání společného povolení.pdf 364.72 kB Jana Vrzáčková
Žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území.pdf 81.12 kB Jana Vrzáčková