E-Shop

Veřejné zakázky

 

Název zadavatele: Týnec nad Labem 

 

Právní forma zadavatele:

na vlastní odpovědnost jednající územní samosprávný celek dle Ústavy ČR a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Sídlo:

Masarykovo náměstí čp. 1, PSČ 281 26, Týnec nad Labem

IČ:

00235831

ID datové schránky:

927baun 

č. účtu:

2924-151/0100 vedený u KB Kolín

 

Profil zadavatele uveřejněn na webových stránkách:

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235831 

 

 

 

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE „Bezpečné a bezbariérové chodníky Týnec nad Labem“

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
1 Výzva k podání nabídek-Zadávací dokumentace.pdf 352.34 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 1 - Krycí list.doc 81 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 2 - Čestné prohlášení.doc 29.5 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 3 - Čestné prohlášení poddodavatele.doc 30.5 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 4 - Smlouva o dílo.pdf 538.2 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
PD Krále Jiřího.zip 7.98 MB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
PD Lžovice.zip 3.84 MB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE „Zvýšení kvality a dostupnosti terénních a sociálních služeb v Týnci nad Labem“

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
1 Výzva k podání nabídek-Zadávací dokumentace.pdf 350.27 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 1 - Krycí list.doc 571.5 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 2 - Čestné prohlášení.doc 523 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 3 - Tech. specifikace auto.pdf 220.7 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017
1_Příloha č. 4 - Návrh smlouvy.pdf 657.29 kB Dušan Žmolil 05.10.2017 - 05.10.2017

Směrnice veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2015

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Směrnice 1_2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf 1.53 MB Dušan Žmolil od 15.11.2016