E-Shop

Multifunkční hřiště

Na výstavbu multifunkčního hřiště město získalo dotaci z ROP Střední Čechy. Celkové plánové výdaje činily 10 mil. Kč a dotace byla poskytnuta ve výši 80%. Na základě zadávacího řízení došlo k úspoře celkových způsobilých nákladů na stavbu.

Areál hojně využívají i naše děti, které navštěvují zdejší základní školu. Projekt je významný i tím, že je nejen přínosem pro místní obyvatele ale i pro okolní obce. Věříme, že si sem postupně najde cestu mnoho zájemců o sportovní vyžití z řad občanů Týnce nad Labem a okolí.

Touto cestou děkujeme ROP Střední Čechy za poskytnutí dotace a spolupráci při administraci projektu, zhotoviteli díla firmě Linhart Sport s.r.o. za kvalitně odvedenou práci, zaměstnancům MěÚ za administraci projektu, řediteli a zástupci a zástupci ředitele Základní školy, kteří řešili spolu s městem problémy vzniklé při realizaci projektu a v neposlední řadě učitelům, za trpělivost během výstavby.

Fotogalerie

Fotogalerie