E-Shop

V Týnci nad Labem působili

Generalissimus Michael baron Melas

Michael Friedrich Benedikt, baron von Melas (12. května 1729 Radeln, Sedmihradsko, dnešní Roadeş, část komuny Buneşti, župa Brašov, Rumunsko31. května 1806 Týnec nad Labem, dnešní Česko) byl rakouský generál.

V roce 1746 vstoupil do armády jako kadet a sloužil jako pobočník maršála Dauna v sedmileté válce. Roku 1781 byl plukovníkem a 1789 generálmajorem. Pak roku 1793 velel na Sambře brigádě a roku 1794 povýšen na podmaršálka. V letech 17941795 velel na dolním a středním Rýnu a 1797 pak v Itálii. Tam po Beaulieuově odstoupení zastával vrchní velení. V roce 1799 postupoval se Suvorovem a společně vítězili v bitvách u Cassana (27. dubna 1799), Trebbie (18.–20. června 1799)a u Novi (15. srpna 1799). Poté, co Massena porazil Suvorova u Curychu (25.26. září 1799), Melas v čele 40 000 Rakušanů porazil Championneta u Genoly (4. listopadu 1799) a postoupil roku 1800 až k Varu s úmyslem vpádu do Provence. Za jeho zády však Bonaparte překročil Alpy a přerušil jeho komunikace s Rakouskem. Melas se sevření pokusil prorazit, ale 14. června 1800 byl u Marenga totálně poražen Bonapartem a zcela deprimován uzavřel v Alessandrii smlouvu, na jejímž základě musel vyklidit celou severní Itálii a stáhnout se až za řeku Mincio. Brzy poté převzal velení v Čechách a roku 1803 odešel do penze. V souvislosti s bitvou u Marenga je jméno generála Melase zmíněno ve druhém dějství Pucciniho slavné opery Tosca.

Fotogalerie

František Flos

František Flos (27. července 1864, Přelouč8. ledna 1961, Praha) byl český učitel, dramatik, překladatel a spisovatel. Používal mnoho pseudonymů – Brabec, F. Konopka, Filip Kos, Pěnkava, Rorejs, F. Strnad a F. Vrabec. Představitel tzv. žánrového realismu.

Vystudoval učitelský ústav v Hradci Králové. Nejprve působil jako učitel na Kolínsku, v roce 1923 se stal okresním školním inspektorem v Pardubicích. Většinu svého života prožil v Týnci nad Labem a v Praze. Byl spisovatelem a řadu děl přeložil z francouzštiny

Literatuře se začal věnovat poměrně pozdě, někdy kolem roku 1900. Od roku 1905 redigoval lidové kalendáře a v roce 1920 založil dětský časopis Úsvit. Proslavil se jako autor dobrodružné literatury pro mládež a je společně s Eduardem Štorchem považován za jejího zakladatele v české literatuře. Přestože nikdy nebyl za hranicemi své vlasti, dokázal na základě vyprávění přátel a odborné literatury vytvořit věrohodný obraz cizích zemí, který spojoval s barvitým a dramatickým dějem obsahujícím kromě napětí i morální poselství. Díky své šíři záběru i použití prvků SF je někdy považován za českého Julese Verna

 • Lovci orchidejí I-III (19201922), třídílný dobrodružný román napsaný podle zážitků Jana Satrapy, zámeckého zahradníka v Červených Pečkách. Jednotlivé díly mají tyto názvy:
  • Lovci orchidejí (1920),
  • V pralesích Ecuadoru (1921),
  • Pod sluncem rovníkovým (1922).
 • Strýcův odkaz (1926), dobrodružný román odehrávajícím se z větší části v Mosambiku v době první světové války,
 • Útěk ze zajetí (1929), dobrodružný román líčící příběh dvou slovenských emigrantů, kteří ve vzrušených dobách první světové války padnou na Nové Guineji do německého zajetí,
 • Supové Atlasu (1929), román vyprávějící o rozvoji a vzestupu marockého města Tazy na přelomu 17. a 18. století a o zániku tohoto města nedlouho poté,
 • Vzducholodí do srdce Brazílie (1929), dobrodružný román,
 • Po stopách lupičů (1930), dobrodružný román z Madagaskaru,
 • Z pralesů Konga (1932), dobrodružný román líčící průzkumnou výpravu pěti mužů do nitra Belgického Konga za nalezišti vzácných kovů,
 • V bažinách argentinských (1933), dobrodružný román ze severní Argentiny,
 • Lovci kožišin (1934), dobrodružný román ze života trapperů a farmářů v Kanadě,
 • Po dobré stopě (1934), druhý díl románu Lovci kožišin,
 • Na Modrém Nilu (1935), dobrodružný román z prostředí Súdánu v době Mahdího povstání v druhé polovině 19. století,
 • Albatros (1935), dobrodružný román líčící cestu kolem světa, kterou na palubě letadla podniká dorůstající chlapec se svým otcem,
 • Nad Tichým oceánem (1938), dobrodružný román volně navazující na knihu Albatros,
 • Taje afrických pralesů (1941), dobrodružný román vyprávějící o českém chlapci, který se po ztroskotání letadla ocitá mezi trpaslíky rovníkové Afriky,
 • Za pokladem (1946), dobrodružný román líčící příběh českého majitele brusírny drahých kamenů, jehož dodavatel kamenů – rovněž Čech – byl na Madagaskaru zabit a jeho žena i syn odvlečeni lupiči.

Fotogalerie

Kryštof Augustin de Millern (1622-1666)

Správce královského hřebčína Kladruby. Pochován v Týnci nad Labem. Pomník a hrobka.

Fotogalerie

Generál Johann hrabě di Castiglioni

Velitel rakouského vojska v Itálii. Čestný občan italských měst Bolzana a Bassama.

Vojtěch Buzek

Skladatel a hudební interpret i pedagog. Rodák ze Soběslavi.

Karel Štika

Hudební skladatel a pedagog. Odborný redaktor hudební výchovy v Státním pedagogickém nakladatelství. V Týnci nad Labem působil v letech 1910 - 1913. Rodák z Turnova.