E-Shop

STEZKA PRO CYKLISTY A PĚŠÍ Týnec nad Labem - Bambousek

Předmětné území se nachází východně od středu města Týnec nad Labem – v intravilánu, u místní části Bambousek.

Nově bude v části úseku vybudována obousměrná společná stezka pro cyklisty a pěší o šíři 2,5m, která přídružena ke stávající silnici III/32710 a II/327. Nově řešená cyklostezka bude asfaltobetonu. Součástí výstavby bude i obnova nezpevněných krajnic podél hrany stezky a napojení stávající přilehlých cest na tuto stavbu.

Stávající sjezdy na výše uvedené komunikace budou zachovány.

Součástí stavby je návrh způsobů likvidace dešťových vod nových vsakovacích otevřených příkopů.

Město Týnec nad Labem v roce 2017 čerpe na tuto akci dotaci ze SFDI - Státní fond dopravní infrastruktury.

Propagace SFDI - poskytovatele dotace na tuto akci

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Bilboard.pdf 96.47 kB Dušan Žmolil

Část projektové dokumentace

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
B.1.pdf 399.81 kB Admin Administrator
B.2.pdf 919.18 kB Admin Administrator