E-Shop

Závěrečný účet města

Rok 2016

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
dílčí přezkoumání hosp. města r.2016.pdf 404.15 kB Petra Marková
inventarizační zpráva za r.2016.pdf 327.37 kB Petra Marková
inventurní seznam pro pozemky a budovy.pdf 187.56 kB Petra Marková
MŠ- účetní závěrka r.2016.pdf 1.35 MB Petra Marková
neinvestiční příspěvky.pdf 26.89 kB Petra Marková
přehled účetních jednotek.pdf 109.59 kB Petra Marková
příloha účetní závěrky.pdf 56.4 kB Petra Marková
přiznání k dani z příjmu právnických osob.pdf 562.71 kB Petra Marková
rozvaha.pdf 202.88 kB Petra Marková
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf 923.57 kB Petra Marková
výkaz zisku a ztráty.pdf 136.9 kB Petra Marková
Závěrečný účet za r.2016.pdf 1.14 MB Petra Marková
zpráva o výsledku přezkoumání hosp. města.pdf 531.86 kB Petra Marková
ZŠ - účetní závěrka r. 2016 .pdf 751.49 kB Petra Marková