E-Shop

Pečovatelská služba

Počátek činnosti pečovatelské služby v Týnci nad Labem se datuje začátkem 70tých let 20. století. Město Týnec nad Labem provozuje PS od 1.1.1996, kdy byla převedena z tehdejšího Okresního úřadu v Kolíně na Obec Týnec nad Labem. Od této doby je zřizovatelem město.

Pečovatelská služba je jedním ze základních sociálních služeb, která umožňuje zůstat klientům, při snížení jejich soběstačnosti, v přirozeném domácím prostředí.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  Konkrétně je pečovatelská služba poskytována 64 klientům z Týnce nad Labem (Lžovic a Vinařic) a 4 ze Záboří nad Labem. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob. Dále PS zajišťuje donášku  - rozvoz obědů, opatřování nákupů, dopravu - doprovod k lékaři, pomoc při opatřování kompenzačních pomůcek a léků, běžný i velký úklid v domácnostech, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, provoz prádelny a střediska osobní hygieny. Průměrně se provádí 22 hygienických úkonů za měsíc.
Výkon PS je poskytován od uzavření smlouvy po dobu, po kterou trvají podmínky k poskytování pečovatelské služby - kontinuálně. Služba je poskytována od pondělí do pátku v pracovní době od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Ráno je poskytována pedikůra, středisko osobní hygieny, nákupy, praní prádla, doprovod k lékaři, od 11.00 hodin do 13.00 hodin rozvoz obědů včetně nákupů, odpoledne úklid v domácnostech atd.  
Od března 2016 je Pečovatelská služba nově přemístěna na adresu Masarykovo náměstí čp. 340 !!!
Rekonstrukci nových prostor hradilo Město Týnec nad Labem ze svého rozpočtu. Na vybavení pak připsěl hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera ze svého fondu.

Fotogalerie nové Pečovatelské služby Týnec nad Labem

Fotogalerie

Fotografie byly pořízeny panem Michalem Hanušem

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Smlouva o poskytování pečovatelské služby Týnec_vzor.pdf 50.57 kB Admin Administrator

Kontakt Pečovatelská služba Týnec nad Labem

Adresa:

Komenského náměstí čp. 340  (vstup z Masarykova náměstí)

281 26 Týnec nad Labem

Tel.: 321 781 326

Email: pecovatelska_sluzba@tynecnadlabem.cz

Vedoucí: paní Jaroslava Truxová

Zaměstnanec: paní Vacková Gabriela

Pečovatelská služba Týnec nad Labem - ceník služeb

Přiložené soubory - archiv Zobrazit archivované soubory Zobrazit aktuálně platné soubory
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
ceník_pečovatelské_služby_ostatní_od_1_1_2017.pdf 314.06 kB Dušan Žmolil od 01.01.2017
ceník_pečovatelské_služby_senioři_od_1_1_2017.pdf 553.31 kB Dušan Žmolil od 01.01.2017
sazebník_Pečovatelské_služby_senioři.pdf 435.7 kB Dušan Žmolil do 31.12.2016

Provozní doba:

Pondělí

7:00 - 10:30  11.00 - 15.30

Úterý

7:00 - 10:30  11.00 - 15.30

Středa

7:00 - 10:30  11.00 - 15.30

Čtvrtek

7:00 - 10:30  11.00 - 15.30

Pátek

7:00 - 10:30  11.00 - 15.30