E-Shop

Literatura o Týnci

Ing. Žmolil Horymír

Týnec nad Labem
870 let města Týnec nad Labem 1980

Vlastník Josef

Týnecké přílabí 1977
Týnecká tvrz - Hrad 1982
Lžovice ve starodávnu 1972
Vinařice od starodávna 1991

Čermák J.

Z kroniky týneckých mlýnů

Cabicar R., Dr. M. Koutský, J.Schneider, Q. M. Vyskočil, A.Satrapa

Týnec nad Labem 1930

Tůma J.

Paměti osad na Kolínsku díl II. Str 280 - 297
Týnec nad Labem 1898

Sommer Johann Gottfried

Das Königreich Böhmen statistisch - topografisch dargestell (fünfter band) Chrudimer Kreis str.59-61

Schneider J.

Ročenka města Kolína Privilegia tkalců týneckých Privilegia Týnce nad Labem, str.119-124

Schaller Jaroslaus

Topographie das Königreichs Böhmen (Elrter Theill) Chrudimer Kreis, prag und Wien 1789 str.46-47

Jelínek Z.

Kolínsko 1990 str.39,58,59,82,178,184,187,193,203,281,282,283,287, 290,297.

Kárník Z.

Památky revolučního hnutí Středočeského kraje, okres Kolín Praha 1973 str.116 - 119

Kosmas

Kosmova kronika česká Svoboda 1972 str.179-180

Mádle K.

Soupis památek historických a uměleckých v politickém okrese kolínském.Praha 1897. str. 98-99.

Heber Franz Alexander

Böhmens Burgen, Festen und Bergschlösser R.1848 str.253-4

Bednařík K. a kol.

Průvodce po fondech a sbírkách