E-Shop

Dotace z rozpočtu města

Dotace z rozpočtu města 2017

Informace o příjmu žádostí o „individuální“ dotaci z rozpočtu města Týnec nad Labem. Na základě změny žprovedené v zákoně č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zákonem č. 24/2015 Sb. Vyhlašuje město příjem žádostí o dotaci z rozpočtu města Týnce nad Labem. Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy. Žádost bude k dispozici na MěÚ a na internetových stránkách města a případně na vyžádádní poslána žádajícímu subjektu. Na dotaci není právní nárok. Po odsouhlasení výše přidělené dotace danému subjektu, bude třeba ještě odsouhlasit zastupiteůlstvem veřejnoprávní smlouva.

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
2017_Vyhlášení_fin podpory.pdf 108.52 kB Dušan Žmolil 01.02.2017 - 31.12.2017
Vyúčtování individuální dotace.doc 53.5 kB Dušan Žmolil 01.02.2017 - 31.12.2017
Žádost o poskytnutí individuální dotace z.doc 27 kB Dušan Žmolil 01.02.2017 - 31.12.2017