E-Shop

Pečovatelská služba

Počátek činnosti pečovatelské služby v Týnci nad Labem se datuje začátkem 70tých let 20. století. Město Týnec nad Labem provozuje PS od 1.1.1996, kdy byla převedena z tehdejšího Okresního úřadu v Kolíně na Obec Týnec nad Labem. Od této doby je zřizovatelem město.
Pečovatelská služba je jedním ze základních sociálních služeb, která umožňuje zůstat klientům, při snížení jejich soběstačnosti, v přirozeném domácím prostředí.
Pečovatelská služba je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.  Konkrétně je pečovatelská služba poskytována 64 klientům z Týnce nad Labem (Lžovic a Vinařic) a 4 ze Záboří nad Labem. Služba je poskytována ve vymezeném čase v domácnostech osob. Dále PS zajišťuje donášku  - rozvoz obědů, opatřování nákupů, dopravu - doprovod k lékaři, pomoc při opatřování kompenzačních pomůcek a léků, běžný i velký úklid v domácnostech, pomoc při vyřizování úředních záležitostí, provoz prádelny a střediska osobní hygieny. Průměrně se provádí 22 hygienických úkonů za měsíc.
Výkon PS je poskytován od uzavření smlouvy po dobu, po kterou trvají podmínky k poskytování pečovatelské služby - kontinuálně. Služba je poskytována od pondělí do pátku v pracovní době od 7.00 hodin do 15.30 hodin. Ráno je poskytována pedikůra, středisko osobní hygieny, nákupy, praní prádla, doprovod k lékaři, od 11.00 hodin do 13.00 hodin rozvoz obědů včetně nákupů, odpoledne úklid v domácnostech atd.  

Provozní doba:

Otevírací doba

Pondělí 7:00 - 10:30  11.00 - 15.30
Úterý 7:00 - 10:30  11.00 - 15.30
Středa 7:00 - 10:30  11.00 - 15.30
Čtvrtek 7:00 - 10:30  11.00 - 15.30
Pátek 7:00 - 10:30  11.00 - 15.30

Kontakty Pečovatelská služba Týnec nad Labem

Vedoucí

Truxová Jaroslava

Tel.: 321 781 326

 

Vacková Gabriela