E-Shop

Městská knihovna

Městská knihovna v Týnci nad Labem byla založena v roce 1915 jako Městská knihovna Karla Hampla. Ředitel zdejší strojírenské továrny ing. František Hampl na paměť svého nadějného, záhy zemřelého syna Karla, založil a nadal pro zdejší občanstvo knihovnu. Dal zhotovit 7 dubových lavic, zaplatil knihy a vazby. Pro začátek byla knihovna vybavena 1439 svazky knih. Zakladatel věnoval 15.000,- Kč, tehdy předválečných. Zakladatel předal knihovnu zdejšímu městu s výhradou, že sám bude zasedat trvale v knihovním výboru a bude mít právo jmenovat jednoho člena výboru. Když v roce 1919 byl vydán zákon o zřízení veřejných knihoven v každé obci, předal ji městu beze všech výhrad osobních. Tím okamžikem se stala zcela přístupná. Ing. František Hampl i nadále se staral darováním knih a časopisů o rozšíření knihovny a ve své závěti pamatoval na knihovnu obnosem 6000,- Kč. Zemřel 15.11.1938.

Prvním knihovníkem byl pan učitel František Flos. Hned po něm byl od roku 1915 se roku 1919 Václav Kubla. Od té doby až do roku 1943 byl Antonín Šebelka a po něm do srpna 1945 Ferdinand Svoboda. Po něm Jaroslav Kadečka učitel, který vedení knihovny předal 6.10.1947 Antonínu Šebelkovi (ml.), jenž knihovnu vedl až do odchodu do důchodu. Po něm nastoupila do knihovny Ludmila Vávrová, jež vede knihovnu dodnes.

Knihovna je umístěna v bývalé budově školy v centru města. Knihovna má tři oddělení – pro mládež, pro dospělé a naučná literatura.

Při knihovně vzniklo Turistické informační centrum.

V roce 2002 byl široké veřejnosti zpřístupněn internet v prostorách knihovny.

Odkaz na oficiální webové stránky http://tknihovnatynecnadlabem.webk.cz/