E-Shop

Fotogalerie roku 2016

Přestěhování Pečovatelské služby Týnec nad Labem do nových prostor v domě čp. 340

Pečovatelská služba města Týnce nad Labem byla přestěhována z pronajatých prostor do nově adaptavaných v domě čp. 340. Tyto prostory bylo nutné zrekonstrovat, aby odpovídaly veškerým normám pro provoz takovéhoto zařízení. Na rekonstrukci přispěl i pan hejtman Středočeského kraje ing. Miloš Petera ze svého fondu. 

Fotogalerie

Fotografie pořízené panem Václavem Svobodou a panem Michalem Hanušem

Oprava fasády domu čp. 340 - Pečovatelská služba

Fotogalerie

Rozšíření kapacity šaten při ZŠ Týnec nad Labem - realizace

Projekt byl realizován za finančního přispění Středočeského kraje.

Fotogalerie

Generální oprava věžového vodojemu HG 200/24/3 - Týnec nad Labem

Projekt byl realizován za finančního přispění Středočeského kraje.

Fotogalerie

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
pamětní_tabule.pdf 28.03 kB Dušan Žmolil

Podzemní kontejnery v ulici Krále Jiřího

Tato akce je byla realizována za podpory Státního fondu životního prostředí České republiky.

Fotogalerie

Nově zřízené dětské hřiště u Zdravotního střediska v Týnci nad Labem - březen

Fotogalerie

Výměna nevyhovujících herních prvků u Cabicárny ve Lžovicích za nové - březen

Fotogalerie

Oprava části chodníku v ulici Krále Jiřího

Fotogalerie

Oprava chodníku před zdravotním střediskem v Týnci nad Labem (čp. 98)

Oprava chodníku započala v polovině května. Tuto akci provádělo město svépomocí.

Fotogalerie

Setkání Týnců ve Velkém Týnci u Olomouce 18.6.2016

Fotogalerie

Rockový Týnec 27.8.2016

Fotogalerie

Podzimní slavnost 2. října 2016

Fotogalerie

Vánoční strom města

Fotogalerie

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu 2016

Fotogalerie

Koncert ZŠ v kostele Stětí svatého Jana Křtitele 20.12.2016

Fotogalerie

Úprava okolí pomníku padlých v obci Vinařice

Fotogalerie

Žákovský turnaj v kopané - Memoriál Ing. Jiřího Sýkory - 3. září 2016

Fotogalerie

Nové lavičky v obci Vinařice

Fotogalerie

Dodávka technologie pro odstávku hydroglobosu v horním tlakovém pásmu

Fotogalerie

Oprava části místní komunikace v ulici Na Vinici

Fotogalerie

Odvodnění části komunikace ulice Sadová

Město ve spolupráci s firmou Autocentrum Hájek provedlo odvodnění části komunikace ulice Sadová. V této lokalitě vznikala při deštích velká louže, která zasahovala do velké části této komunikace a znesnadňovala průchod.

Fotogalerie

Těžba dřeva v lokalitě Pod Hradem - říjen

Fotogalerie

Dvě nové sekačky pro údržbu zeleně

Město zakoupilo dvě nové sekačky pro údržbu zeleně. Jedna je pro údržbu hřbitova a druhá pro údržbu zeleně v našich obcích.

Fotogalerie