E-Shop

Slavnostní ohňostroj 1.1.2017

Fotogalerie

Kácení nebezpečných stromů v ulici Na Stráni 24.1.2017

Fotogalerie

Slavnostní ukončení projektu Rozšíření kapacity šaten při ZŠ Týnec nad Labem 30.1.2017

Fotogalerie

Slavnostní ukončení realizace projektu Generální oprava věžového vodojemu 30.1.2017

Fotogalerie

Oprava střechy šaten při ZŠ Týnec nad Labem podpořená dotací Středočeského kraje

Projekt byl podpořen v rámci individuální dotace od Středočeského kraje

Fotogalerie

Oprava fasády historické vodárny v ulici Vodárenské

Fotogalerie

Oprava komunikace v chatové oblasti - I. etapa

Fotogalerie

Výměna vchodových dveří v domě čp. 87 a 64

Fotogalerie

Nové lavičky a stolek na návsi ve Vinařicích

Fotogalerie

Oprava zdi na místním hřbitově

Fotogalerie

Nový ukazatel rychlosti v ulici Krále Jiřího

Fotogalerie

Přeložka dvou sloupů NN v lokalitě Bambousek

Fotogalerie

Oprava asfaltového povrchu v části ulice Lžovická

Fotogalerie

Cyklostezka - chodník Týnec nad Labem - Bambousek

Město Týne cnad Labem obdrželo dotaci od Státního fondu dopravní infrastrukturyna výstvbu cyklostezky - chodníku Týnec nad Labem - Bambousek .

Fotogalerie

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Bilboard.pdf 94.83 kB Dušan Žmolil

Nový vodovodní řád pro lokalitu Bambousek

Fotogalerie

Oprava severozápadní fasády domu čp. 235 na Komenského náměstí (knihovna a městské muzeum)

Fotogalerie

Restaurování a přemístění rozcestního křížku na Bambousek

Fotogalerie

Podzimní slavnost 23.9.2017

Fotogalerie

Vánoční strom města

Fotogalerie

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 3. prosince 2017

Fotogalerie

Nová autobusová zastávka v ulici Bělohorská

Fotogalerie

Plot u dětského hřiště ve Lžovicích

Fotogalerie

Nové veřejné osvětlení v části ulici Pobřežní

Fotogalerie

Koncert dětí v kostele Panny Marie Sedmibolestné 19.12.2017

Fotogalerie