E-Shop

STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKŮ MASARYKOVA NÁMĚSTÍ A KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ OD Č.P. 3 - 85

Předmětná stavba se nachází na Masarykově náměstí  a Komenského náměstí ve městě Týnec nad Labem od ZŠ až k č.p. 4.

Projekt řeší stavební úpravy chodníků, místa pro přecházení a stavební úpravu stávající autobusové zastávky.

Projekčně jsou jednotlivé chodníkové osy rozděleny do větví: A a B.

Větve A a B jsou umístěny na Masarykově náměstí:  

A         délka 151,14m                       stavební úprava chodníků

B         délka 58,69m                      stavební úprava chodníků

Celková délka všech větví              209,83m

 

Chodníky jsou navrženy podél domů ve východní části náměstí se základní podsádkou kamenných obrubníků +10cm.

Šíře navržených chodníků vycházejí ze stávajícího stavu a to 1,80m - 5,80m včetně obrubníků.

Mezi větvemi A a B je navrženo místo pro přecházení široké 2,0m, které je vymezeno ocelovým sloupkem, proti přejíždění vozidly. Ve větvi A u č.p. 87 je navržena snížená obruba v šíři 4,0m.

Ve větvi B je navržena stavební úprava stávající autobusové zastávky s nástupní hranou délky 13,0m.

Dešťové vody budou likvidovány stávajícími nebo novými - posunutými vpusťmi vyústěnými do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Stávající vpusti budou odstraněny a vyměněny za nové včetně zinkových košů na splaveniny. Ve větvi B jsou v chodníku navrženy liniové žlaby, které budou napojeny do stávající kanalizace.

Ve větvi B jsou navrženy u stávajících okrasných stromů ocelové ochranné mříže, které budou osazeny do ocelového obvodového rámu a mříže budou usazeny do úrovně dlažby – při pokládání mříží postupovat dle pokynů výrobce.

Stávající sloupy VO, které bude potřeba přemístit, budou napojeny pomocí CYKY kabelů umístěných do kabelových chrániček DN100 na stávající kabelové vedení.

Vyvěšeno dne 20.8.2018

 

Část z Projektové dokumentace

Zde naleznete část z projektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
B.1.pdf 822.43 kB Dušan Žmolil
B.2.pdf 847.32 kB Dušan Žmolil
C.1.2.1.pdf 995.91 kB Dušan Žmolil
C.1.2.5.pdf 934.34 kB Dušan Žmolil