E-Shop

Zmní údržba města

Město Týnec nad Labem zpracovává každoročně plán zimní údržby místních komunikací ve městě. Je třeba mít vždy na paměti, že neodstraňujeme, ale pouze zmírňujeme následky zimy. Proto se na Vás, občany, obracíme s prosbou shovívavosti a pomoci. Naše technické služby se snaží vždy od časných ranních hodin zprůchodnit místní komunikace.