E-Shop

Letní kino 2016

Město Týnec nad Labem v letošním roce nebude zahajovat provoz letního kina. Důvody, které jsme uvedli v loňském roce přetrvávají.

Historie kina v Týnci nad Labem

Kino začalo promítat v Týnci nad Labem 8.června 1922.Prvnim filmem byl VII. slet všesokolský. čistý výtěžek představeni byl věnován na výstavbu nové sokolovny. Promítalo se tehdy v hostinci pravovárečných měšťanů ve Velkém domě. Do 11.července téhož roku bylo odehráno 10 představeni. Jednalo se o filmy t.zv.němé.Jejich názvy byly jistě zajímavé. 

Známe je všechny,ale ocitujeme jen některé.Byl, mezi nimi Madame Dubarry, Anna Boleynová, Cherchez la femme, Děvče z jiného světa nebo Horská růže. 3.prosince 1924 obnovila Tělovýchovná jednota Sokol Týnec nad Labem smlouvu s majitelem hostince o umístěni Bia Sokol v hostinci na další tři roky.Jaký byl tehdy příjem ~ kina,které tehdy bylo novinkou.Ukazuje nám to zpráva za rok 1926.Udává,že příjem toho roku byl 16.391 korun. 

Sokolovna byla slavnostně otevřena 19.a 20.května 1923.Kino se však do ni začalo stahovat až 5.května 1927 a bylo definitivně ukončeno v záři téhož roku. Tržby však klesaly a náklady stoupaly. V roce 1929 byl příjem 8.916 korun a náklady 10.074 korun,tedy prodě1ek. Není divu,že 1.7.1931 byl podán návrh na přechodné uzavření kina. Nebyl však přijat. Naopak,začalo jednáni o pořízení zvukového kina a to v roce 1931.4.května 1931 se totiž uskutečnila návštěva pojízdného zvukového kina v našem městě.Toho dne Bio Sokol nehrálo. Bylo iniciaci ke koupi potřebné aparatury pro zvukové kino. Jednalo se o ni hned 8.května toho roku.Mezitím pro sníženi nákladů bylo přijato opatřeni k zlevnění provozu.Plakáty začal tisknout starosta Sokola br.L.Mencl a hektografovaly se.Zakoupení zvukové aparatury schválila valná hromada až 18.října 1933.Stála 14.500 korun.Promítání zvukových filmů bylo zahájeno ještě v tomtéž měsíci.Prvním zvukovým filmem tehdy zde promítaným byl Kantor ideál. Následovaly filmy Právo na hřích, Svítáni a Anton Špelec ostrostřelec. Všechny byly hrány dvakrát. Bio Sokol vyvíjelo svojí činnost až do zákazu Sokola. Za Protektorátu se pak promítalo dle možností. Fotografie Biografického odboru TJ Sokol Týnec nad Labem z roku 1941je umístěna zde. Po roce 1945 se ještě nějakou dobu promítalo pod hlavičkou Sokola, ale později bylo kino provozováno Národnim výborem. 

V roce 1960 byla průměrná návštěvnost na jedno představení 198 návštěvníků a v roce 1961 199 návštěvníků. Průměrná tržba na 1 představení v roce 1960 402 korun a o rok později 394 korun. Celková návštěvnost byla v roce 1960 20399 návštěvníků a tržba 41.504 korun. V roce 1961 návštěvníků bylo 20939 a 41.363 korun tržeb. Nejvíce byly navštěvovány filmy č československé výroby, jejichž průměrná návštěvnost byla 356 návštěvníků na film.Pak následovaly filmy západní produkce s návštěvnosti 294 návštěvníků. 

V současné době promítá kino města Týnce nad Labem v letním areálu školky od června do září každého roku letní filmový festival. V roce 1997 bylo například odpromítáno 23 filmů. Navštívilo je 891 diváků. Průměr na představení byl 38 návštěvníků na film. Nejnavštívanější film byl český snímek "Báječná léta pod psa". O rok později bylo promítnuto 26 filmů s průměrnou návštěvnosti 60 diváků na film. Byly promítány většinou filmy americké produkce. Kino navštívilo 1.556 diváků při vstupném 45 Kč. Nejnavštívenější byly dva americké velkofilmy a sice Armagedon, který měl vstupné 41 Kč, se 187 diváky a Titanic se vstupným 55 Kč a 184 diváky. Hrubá tržba. se pohybuje kolem 50 tisíc korun a jen tak tak kryje náklady, někdy je i menší prodělek. 

V roce 2002 nezačala sezóna dobře. Při revizích praskla xenonová výbojka, která poškodila zrcadla a pomocná zrcátka. Díky povětrnostním vlivům a stáří bylo poškozeno plátno a cena nového se vyšplhala na 22.632,60,- Kč včetně DPH. Za sezónu navštívilo letní kino 1061 platících diváků, což je v průměru 33 návštěvníků na každé představení. Celkem bylo odehráno za dva měsíce 29 představení (3 nebyla odehrána). Největší návštěvu zaznamenal film Prci, prci, prcičky 2 s návštěvou 114 platících diváků. 

V roce 2004 se začalo promítat již v červnu filmem Texaský masakr motorovou pilou. Za sezónu navštívilo letní kino 1270 platících diváků, což bylo v průměru 45 návštěvníků na každé představení. Celkem bylo odehráno za tři měsíce 28 představení (1 nebylo odehráno). Největší návštěvu zaznamenal film Herry Potter a vězeň z Azkabanu s návštěvou 156 platících diváků.

V roce 2005 se začátek sezóny nevydařil. Nezletilý pachatel, který se vloupal do maringotky, odcizil objektivy a pomocné válečky. Celková škoda se pohybovala kolem 50 tis. Kč. Celkem bez vážnějších problémů proběhlo zavedení tzv. azurové stopy. Díky firmě ELPRO, pana Milana Pánka jsme ušetřili desítky tisíc korun za přestavbu promítaček. Jako úvodní film byl vybrán Lovci pokladů. Za sezónu navštívilo letní kino 873 platících diváků, což bylo v průměru 40 návštěvníků na každé představení. Celkem bylo odehráno za tři měsíce 22 představení (letos jsme nemuseli žádné představení zrušit). Největší návštěvu zaznamenal film Zahulíme, uvidíme s návštěvou 107 platících diváků.

V roce 2006 filmová nabídka přilákala více diváků, než kdykoliv jindy. Rekordní počet návštěvníků přilákal film Účastníci zájezdu. Tato filmová komedie přilákala neuvěřitelný počet diváků – 360. Sjeli se sem z celého okolí Týnce, z Kolína, dokonce až z Cerhenic. Všem se prostředí kina líbilo, i když museli vzít zavděk posezením na trávě, protože lavičky byly již beznadějně obsazeny. Kapacita kina byla totiž několikráte přeplněna. Dalším velkým hitem byl animovaný film „Doba ledová 2 – Obleva“. Ten přilákal 213 návštěvníků. Co si více můžeme přát, když divák odchází spokojen.

Získali jsme od obce Krakovany za mírný poplatek staré promítačky ze zrušeného kina. Po jejich rozebrání a zakonzervování budeme mít dost náhradních dílů na provoz. Sezóna měla  jen jeden výpadek, kdy z důvodu přehřátí promítačky nebylo možné nažhavit výbojku. Jinak vše proběhlo bez závažnějších problémů.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém provozu kina:

Petr Malý, Havlíček František, Slavěna Vojířová, Zdena Průšová a Jan Landgráf

V roce 2007 filmová nabídka bohužel nepřilákala více diváků, než kdykoliv jindy. Rekordní počet návštěvníků z loňského roku se nekonal, přestože do Týnce nad Labem přijížděli návštěvníci z Kolína, Chvaletic, dokonce až z Cerhenic. Kino navštívili i redaktoři televizního štábu ČT 24 a rozhovor s promítačem, vedoucím kina a návštěvníky je na internetové adrese: http://diginaves.ct24.cz/kolin/letni-kino-v-tynci-nad-labem.html. Největší počet diváků byl na filmy Vratné lahve a Piráti z Karibiku III.,  se shodným počtem 105. Průměrně přišlo na jedno představení 48 diváků. Uvědomíme-li si, že 2/3 z tržby odvádíme za půjčovné, dopravu, odvody OSA, intergramu a přímo likvidační 19% DPH,  myslím si, že je úspěch, když kino hospodaří bez velké ztráty. Co se týká provozu, sezóna proběhla  bez závažnějších problémů a výpadků. Stroje byly vzorově připraveny a seřízeny panem promítačem Petrem Malým. Propagace, dle mého názoru byla dostačující. Program byl vytištěn na plakáty a rozvezen v několika vlnách po okolních obcích, dále byl umístěn ke stažení na www stránkách města. Taktéž vycházel v Mladé frontě Dnes a Kolínském deníku.  Na příští rok již  musíme zvažovat výměnu starého dosluhujícího plátna za nové. Máme plány i s generální opravou nosné konstrukce plátna. Zvažujeme její zmenšení a přemístění spolu s promítací kabinou. Tato rekonstrukce si vyžádá určitou finanční částku, která nebude malá a bude třeba s ní do rozpočtu na rok 2008 počítat, bude-li zastupitelstvo města provoz kina zachovat. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na bezproblémovém provozu kina: Petr Malý, Zdena Průšová a Jan Landgráf.

Letní kino 2015

Město Týnec nad Labem v letošním roce nebude zahajovat provoz letního kina. Důvody, které jsme uvedli v loňském roce přetrvávají.

Letní kino 2014

Město má již od loňského roku problémy související s digitalizací kin v České republice. Po zkouškách s projekční technikou, kterou v současné době město disponuje, jsme došli k závěru, že není v současné době možné provádět kvalitní projekci. Z filmů, které se dají promítnout na stávající technice, jsme vytipovali tři. Zbylé filmy bychom museli doplnit z archivu. Po zhodnocení návštěvnosti loňské filmové produkce, kdy za celou sezónu navštívilo naše kino 100 diváků, jsme usoudili, že pro letošní rok kino ponecháme bez provozu. S větší důkladností se připravíme na příští rok. Nebude to jednoduché. Vše je odvislé od financí. Nákup nového projektoru totiž vyjde na cca 250 tis. Kč a vyhovující objektiv na cca 35 tis. Kč. Tato investice je dosti veliká, ale stejně neřeší to, že některé premiérové filmy stejně nebudeme moci promítat. Ty se totiž distribuují na přenosných speciálních hardiscích a tyto přehraje pouze speciální server s přístupem na internet. Tato investice by pak město vyšla, při nákupu použité techniky, na cca 750 tis. Kč. To je v současné době pro město nepředstavitelné. Bohužel nám stěžují promítání nejenom tyto podmínky, ale i internet. V době, kdy se dají filmy stahovat z internetu, není zde již místo pro letní kina. I filmoví distributoři nedělají to provozovatelům o nic lehčí. Stále dražší fixní půjčovné pomalu nutí malá kina a letní kina k úpadku. Ve velkých městech letní kina dotují města a velcí sponzoři, a to nemalou částkou.

Nechceme zklamat naše fanoušky, a proto se budeme snažit tuto tradici našeho města podržet i v následujících letech. Vždyť něco zrušit je tak snadné, ale vybudovat znovu trvá pak léta.

Za Letní kino Týnec nad Labem

Michaela Kučerová

Letní kino 2013

Od června do září působí v Týnci nad Labem letní kino v areálu mateřské školy. V roce 2013 má kino problémy se sehnáním filmů, které by město chtělo uvést v rámci léta. Je už jen velmi málo filmů na 35 mm kopiích. Tuto likvidaci kin zahájilo MK ČR, které nezabezpečilo plynulý přechod a finančně ne tak náročný na novou technologii. Tato situace nahrává multikinům, které tuto technologii vlastní. Dotace na změnu technologie promítání je, ale ne pro letní kina. Jen pro představu přechod na digitalizaci činí při použití použité techniky cca 800 tis. Kč, při nové cca 1,5 mil. Kč. To jak sami uznáte je pro letní kino v Týnci nad Labem nereálné a utopické! Proto řešíme náhradní technologii a to projektor DVD a Blue ray disků. To je cenově přijatelnější, ovšem filmů na těchto nosičích je také jako šafránu. Proto nám nezbyde než tuto sezónu promítat starší filmy. Děkujeme Vám všem, filmovým fandům za podporu!!!