E-Shop

Historie setkání

Myšlenka Setkání Týnců vznikla v Týnci nad Labem. Jejím autorem byl ing.Horymír Žmolil a spolu s tehdejším předsedou Osvětové besedy a místním učitelem Sádlíkem byli i realizátory prvního ročníku.

Setkání se uskutečnilo v září roku 1986 v Týnci nad Labem a bylo třídenní. Zástupci Týnců se tehdy usnesli na tom,že bude vypracován statut tohoto neformálního sdružení. Ten vypracoval pan Brokeš. Dále se dohodli na pravidelném každoročním Setkání.

Druhé Setkání se konalo o rok později v Týnci nad Sázavou. Konalo se opět v září a program byl uspořádán do dvou dnů. Na schůzce zástupců Týnců byla znovu diskutována otázka počtu Týnců. Bylo zjištěno, že je 15 Týnců v Čechách a 2 Týnce na Moravě. V Čechách Týnec nad Sázavou,Týnec nad Labem, Hrochův Týnec, Panenský Týnec, Smrkový Týnec, Mnichovický Týnec, Týnec u Boleslavi (součást Dobrovic), Mariánský Týnec u Plzně (součást Plasů), Týnec u Horaždovic, Týnec u Klatov, Horní Týnec a Dolní Týnec (Třebušín u Litoměřic) a na Moravě Velký Týnec u Olomouce a Týnec u Břeclavi. Tři zbývající Týnce v Čechách dosud nejmenované jsou Týnec u Plané, Týnec u Chotěšova a Týnec u Kladna (obec Koleč). .

Štafeta Setkání byla ve třetím roce předána na Moravu.Uspořádal je Týnec u Břeclavi. Ještě snad při této příležitosti je třeba objasnit, z čeho takové Setkání sestává. Pořádající Týnec určuje systém programu dle svých možností. Setkání má část oficiální, kde si zástupci měst a obci pohovoří o problémech svých obcí a jejich zkušenostech a také o dalším vývoji ve spolupráci Týnců, dále má část sportovní, kde se družstva Týnců účastní soutěži uspořádaných pořádajícím Týncem a část kulturní ve které v odpoledním a večerním programu vystupují soubory a sólisté zúčastněných Týnců.

Čtvrté Setkání se konalo také na Moravě a to ve Velkém Týnci u Olomouce, kde měl na něm velkou zásluhu příznivec myšlenky Setkání pan Čechák. Možnosti menších Týnců byly samozřejmě značně skromné a tak další Setkání probíhala opět ve větších Týncích, takže Týnec nad Labem uspořádal tuto akci již dvakrát, Týnec nad Sázavou také dvakrát, Velký Týnec u Olomouce také dvakrát, Hrochův Týnec jednou, Týnec u Břeclavi jednou. Mezitím bylo dohodnuto, že se Setkání budou konat vždy jednou za dva roky. V mezidobí byla uspořádána menší Setkání organizovaná fotbalovými gardisty, která se konala Ve Velkém Týnci, v Týnci nad Labem atd.

Setkání v roce 2002 se konalo 22. června v Týnci u Boleslavi, který je součástí Dobrovic. Je to město na Boleslavsku, které má asi 3500 obyvatel a je tu velký cukrovar. Jeho součástí je Týnec, menší obec téměř s Dobrovicemi prostorově spojená. Dobrovice pořádaly Setkání poprvé, a tak některé záležitosti se Setkáním spojené, konzultovaly u nás v Týnci nad Labem. Nováčkem však v pořádání takových akcí není, protože každý rok pořádají Festival dechových hudeb. Setkání bylo připraveno organizačně dobře a počasí mu přálo. Bylo krásné slunečné počasí. Ze sportovních soutěží tu probíhaly soutěže v kopané, v odbíjené, v šáchách a závody požárních nebo lépe řečeno hasičských družstev. Naši sportovci se zúčastnili partií šachové. Byli úspěšní. Skončili druzí, pouze o bod za vítězným Týncem nad Sázavou.Druzí byli i naši Volejbalisté, kteří bojovali a výsledkem bylo dobré umístění. Probíhala tu i soutěž kuželkářů v kuželně,která je součásti hostince umístěného na kopci 250 m nad nořen.Je odtud krásný výhled a s dalekohledem je vidět a2 chvaletický komín. Naše děvčata z tanečního souboru Queens of dance si tu zakoulela kuželky.Odpoledne po ukončeni sportovních soutěží probíhalo na náměstí Palackého kulturní vystoupení. Zahájila je místní dechová hudba Doubravanka s místními mažoretkami. Pak vystoupil taneční soubor společenského tance dětí z Týnce nad Sázavou a flétnový soubor z téhož městy.Po nich přišla na řadu naše děvčata z Queens of dance a zatančila nesmírně dobře. Jejich vystoupení bylo temperamentní a mělo všechny znaky dobré choreografie. Diváci je zaslouženě odměnili potleskem. Na závěr odpoledne vystoupil již velice známý folklorní soubor z Velkého Týnce u Olomouce.Soubor je známý v Evropě a jeho kvality jsou vysoké. A tak jeho vystoupení bylo důstojným zakončením kulturní části. Večer jsme se zúčastnili country zábavy na místním hezkém koupališti.

O další pořadatelské ročníky je zájem a tak je záruka, že myšlenka Setkání Týnců zůstává aktuální a živá.

Setkání Týnců v roce 2018

Na posledním Setkání Týnců ve Velkém Týnci u Olomouce bylo dohodnuto, že se akce uskuteční po osmi letech opět v Týnci nad Labem.

Fotogalerie ze Setkání Týnců ve velkém Týnci u Olomouce - 18.6.2016

Fotogalerie

Rok 2014

V roce 2014 se uskutečnilo Setkání Týnců v Týnci nad Sázavou. Zde uvádíme přepis ze stránek Města Týnce nad Labem o proběhnuvším setkání:

Koncerty, taneční a divadelní vystoupení, sportovní turnaje i spanilá jízda motocyklů to vše se uskutečnilo na Setkání Týnců v sobotu 21. června v Týnci nad Sázavou. Zúčastnilo se 11 českých a moravských sídel majících ve svém názvu slovo Týnec.

„Byla to pro nás prestižní záležitost. Setkání nejenže prohlubují výměnu zkušeností mezi zúčastněnými městy a obcemi, ale jsou také zajímavou společenskou událostí, při které se představí různé zájmové spolky a organizace. Řevnivost jde ale v tomto případě stranou. Potkáváme se jako staří známí, popovídáme si, zavzpomínáme a pochlubíme se novými projekty i záměry,“ řekl starosta Týnce nad Sázavou Martin Kadrnožka. Týnec nad Sázavou podle něj pořádá toto setkání už popáté.

Kromě pořadatelského Týnce nad Sázavou se letošního setkání zúčastnil Týnec nad Labem, Panenský Týnec, Hrochův Týnec, Týnec u Břeclavi, Třebušín - Horní a Dolní Týnec, Dobrovice - Týnec, Velký Týnec, Týnec u Horažďovic, Chožov-Mnichovský Týnec a Týnec u Klatov. Úměrně tomu stoupl i počet návštěvníků pořadatelského města. Spolu s místními obyvateli si vybrali z pestrého programu. Představily se v něm mimo jiné skupiny Žabky, Next, parkour taneční soubor Poupata, estetické gymnastky Velký Týnec, divadlo Studio 3 a Netopýr, taneční škola Dr. Blanky Takáčové, národopisný soubor Týnečáci, folklorní soubor FK Pohárek, Divoké kočky, kapela NĚCO nebo kapela Ancient Desire.

V soutěžní ringy se proměnila sportoviště v Týnci nad Sázavou i sousedním Zbořeném Kostelci a Peceradech. Do bojů o zajímavé ceny se pustily týmy ve florbale, fotbale, volejbale, bowlingu a stolním tenise. Zkouškou umu a šikovnosti prošla také družstva dobrovolných hasičů.

Rovněž v 10 hodin startoval od Společenského centra turistický výlet k ekofarmě do Krhanic, který pořádali turisti.

Jízdy po městě dopravním vláčkem, které zahrnovaly i komentované prohlídky města, byly po celou dobu ZDARMA. Startovní stanice byla u Společenského centra Týnec a vláček odjížděl každou hodinu od 12:00 do 17:00 hodin.

Ve Společenském centru Týnec byla otevřena kavárna v nově zrekonstruovaných prostorách.

V mateřské škole v Týnci nad Sázavou byl od 9:00 – 17:00 hodin program pro maminky s dětmi a to v podobě keramické dílny, prodejního stánku a šachového turnaje.

Součástí programu byla i spanilá jízda motorkářů, která se uskutečnila u příležitosti 85. výročí zahájení výroby motocyklů značky JAWA. Továrnu, odkud legendární stroje vyjížděly do celého světa, postavil v Týnci nad Sázavou-Brodcích pražský podnikatel Ing. František Janeček. Historii firmy, která městu přinesla velký rozvoj, přiblížila výstava v přízemí městského úřadu nebo prohlídka JAWA muzea na Konopišti, do její současnosti daly nahlédnout zkušební jízdy na motocyklech z aktuální produkce.

Měst se slovem Týnec v názvu je v Čechách patnáct a na Moravě dva. Poprvé se jejich zástupci sešli v roce 1986 v Týnci nad Labem, podruhé o rok později v Týnci nad Sázavou, dalšími v pomyslné štafetě byly Týnec u Břeclavi a Velký Týnec u Olomouce. Organizátoři se mezitím dohodli, že budou setkání pořádat v dvouletých intervalech. Možnosti menších Týnců jsou omezené, proto iniciativu přebrala větší města. Každé setkání má část oficiální, kde si zástupci samospráv předají zkušenosti z chodu obcí, a části sportovní a kulturní, v nichž dostanou příležitost předvést se spolky a sdružení zúčastněných sídel.

„Organizátorem příštího Setkání Týnců za dva roky bude Velký Týnec u Olomouce,“ sdělil starosta Mgr. Martin Kadrnožka.

Jaroslava Tůmova a Michaela Příkopová


Výsledky turnajů Setkání Týnců 2014

Rok 2012

Setkání Týnců se připravuje. Po Setkání Týnců v Týnci nad Labem, štafetu přebírá Hrochův Týnec, který bude pořadatelem setkání v roce 2012. Všichni jsme již napnuti, co si pro nás pořadatelé připravili.

Setkání Týnců 2010 a oslavy 900let Týnce nad Labem

Tak již je to za námi. Setkání Týnců a oslavy 900 let Týnce nad Labem proběhly a musíme konstatovat, že se vše zdařilo. Město Týnec nad Labem děkuje všem organizacím, spolkům a dobrovolníkům za jejich činnost při organizování setkání a oslav.

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
prog_na_namesti.pdf 672.03 kB MěÚ Týnec
prog_na_ostrove.pdf 809.26 kB MěÚ Týnec
prog_v_kostele.pdf 727.28 kB MěÚ Týnec
program_900_let.pdf 269.07 kB MěÚ Týnec

Fotografie z prvního Setkání Týnců v Týnci nad Labem 5. - 7.9.1986

Fotogalerie