E-Shop

Veřejné zakázky

 

Název zadavatele: Týnec nad Labem 

 

Právní forma zadavatele:

na vlastní odpovědnost jednající územní samosprávný celek dle Ústavy ČR a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Sídlo:

Masarykovo náměstí čp. 1, PSČ 281 26, Týnec nad Labem

IČ:

00235831

ID datové schránky:

927baun 

č. účtu:

2924-151/0100 vedený u KB Kolín

 

Profil zadavatele uveřejněn na webových stránkách:

 https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00235831 

 

 

 

 

Směrnice veřejných zakázek malého rozsahu č.1/2015

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Směrnice 1_2016 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.pdf 1.53 MB Dušan Žmolil od 15.11.2016