E-Shop

Kanalizace

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Žádost o povolení k napojení nemovitosti na kanalizaci města.pdf 70.11 kB Dušan Žmolil

Životní prostředí

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Ohlášení 1. průzkumného hydrogeologického vrtu pro stanvoení vydatnosti a ovlivnění stávávajících jímacích objektů, 2. čerpacího pokusu při provádění hydrogeologického průzkumu.pdf 30.81 kB Petra Marková
OŽP_č.3_ Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do VKP.pdf 348.84 kB Admin Administrator
OŽP_č.4_Žádost o souhlas k zásahu v ochranném pásmu památného stromu.pdf 267.81 kB Admin Administrator
OŽP_č.5_Žádost o souhlas k ošetření památného stromu.pdf 340.8 kB Admin Administrator
OŽP_č.6_Žádost o souhlas ke zřízení nebo rušení účelové komunikace, stezky, pěšiny.pdf 343.15 kB Admin Administrator
Žádost o výjimku ze zákazu u památných stromů.pdf 51.52 kB Petra Marková

Silniční správní úřad

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
1. Žádost o povolení dopravního připojení.pdf 547.98 kB Admin Administrator
10_Žádost o povolení uplné uzavírky MK.pdf 24.09 kB Admin Administrator
10. Žádost o povolení stavebnich prací a uložení inž.pdf 50.45 kB Admin Administrator
11. Žádost o souhlas města s umístěním sjezdu_vjezdu pro pozemek žadatele na pozemku města.pdf 245.38 kB Dušan Žmolil
2. Žádost o povolení vyhrazeného parkování.pdf 241.98 kB Admin Administrator
3. Žádost o povolení stánků, předzahrádek a jiných zařízení.pdf 307.52 kB Admin Administrator
4. Žádost o povolení pro umísťování, skládání a nakládání materiálů.pdf 392.84 kB Admin Administrator
5. Žádost o povolení pro provádění stavebních prací na silničním pozemku.pdf 411.9 kB Admin Administrator
6. Žádost o povolení pro umístění inženýrských sítí v silničním pozemku.pdf 420.49 kB Admin Administrator
7. Žádost o povolení pro sportovní, kulturní a jiné akce na pozemku místní komunikace.pdf 304.23 kB Admin Administrator
8. Žádost o povolení pro využití MK přípojnými vozidly bez technické způsobilosti.pdf 448.54 kB Admin Administrator
9_Město Týnec n.L žádost o předchozí souhlas.pdf 62.48 kB Dušan Žmolil