E-Shop

Závěrečný účet města

Rok 2017

Přiložené soubory - archiv Zobrazit archivované soubory Zobrazit aktuálně platné soubory
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
Závěrečný účet za rok 2017.pdf 6.1 MB Dušan Žmolil od 31.05.2018
Inventarizační zpráva za r.2017.pdf 2.73 MB Petra Marková
Návrh závěrečného účtu za r.2017.pdf 10 MB Dušan Žmolil do 30.05.2018
neinvestiční příspěvky organizacím.pdf 265.68 kB Petra Marková
příloha účetní závěrky.pdf 453.57 kB Petra Marková
Příloha.pdf 2.58 MB Petra Marková
Přiznání k dani z příjmů r.2017.pdf 4.16 MB Petra Marková
Rozvaha.pdf 1.88 MB Petra Marková
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf 7.96 MB Petra Marková
Výkaz zisku a ztráty MŠ.pdf 6.87 MB Petra Marková
výkaz zisku a ztráty ZŠ.pdf 6.83 MB Petra Marková
výkaz zisku a ztráty.pdf 118.59 kB Petra Marková
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města za r.2017.pdf 2.85 MB Petra Marková
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města r.2017.pdf 4.55 MB Petra Marková

Rok 2016

Přiložené soubory - archiv
Název souboru Velikost Zodpovídá Vyvěšeno
dílčí přezkoumání hosp. města r.2016.pdf 404.15 kB Petra Marková
inventarizační zpráva za r.2016.pdf 327.37 kB Petra Marková
inventurní seznam pro pozemky a budovy.pdf 187.56 kB Petra Marková
MŠ- účetní závěrka r.2016.pdf 1.35 MB Petra Marková
neinvestiční příspěvky.pdf 26.89 kB Petra Marková
přehled účetních jednotek.pdf 109.59 kB Petra Marková
příloha účetní závěrky.pdf 56.4 kB Petra Marková
přiznání k dani z příjmu právnických osob.pdf 562.71 kB Petra Marková
rozvaha.pdf 202.88 kB Petra Marková
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf 923.57 kB Petra Marková
výkaz zisku a ztráty.pdf 136.9 kB Petra Marková
Závěrečný účet za r.2016.pdf 1.14 MB Petra Marková
zpráva o výsledku přezkoumání hosp. města.pdf 531.86 kB Petra Marková
ZŠ - účetní závěrka r. 2016 .pdf 751.49 kB Petra Marková