E-Shop

Přechodná úprava provozu na silnici II/322 Lžovice - Tři Dvory

V období od 09.07.2018 do 31.07.2018 dojde k úpravě provozu na silnici II/322 Lžovice - Tři Dvory z důvodu opravy povrchu vozovky.